Trắc nghiệm kiến thức Tài chính cá nhân Level 1

Phương pháp tính điểm: Trả lời đúng: 1 điểm; Trả lời sai: -1 điểm; Không trả lời: 0 điểm.

Nhập mail để nhận kết quả:

1. Lạm phát (cùng một số tiền sẽ mua được ít hàng hóa, dịch vụ hơn) trung bình của Việt Nam trong 25 năm gần đây khoảng 5.8%. Điều đó có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

2. Lãi suất 1%/ tháng tương đương với bao nhiêu % mỗi năm?

 
 
 
 

3. Ngoài bất động sản, loại hình đầu tư nào có khả năng sinh lãi khoảng 12%/ năm?

 
 
 

4. Lãi suất minh họa trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là

 
 
 
 

5. “Lãi suất thực” được tính như thế nào?

 
 
 
 

6. Cùng đầu tư với số vốn 100 triệu, hỏi sau 3 năm đầu tư. Ai giàu hơn ai?

 
 
 

7. Tôi gửi ngân hàng 30 triệu, với lãi suất 7%/ năm. Hỏi nếu tôi lấy lãi nhập vào gốc thì 20 năm sau tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản.

 
 
 
 

8. Bạn mua miếng đất giá 180 triệu, 18 năm sau bạn bán được 1,8 tỷ. Hỏi tỷ suất lợi nhuận trung bình tài chính là bao nhiêu %/ năm?

 
 
 
 

9. Lạm phát (cùng một số tiền sẽ mua được ít hàng hóa, dịch vụ hơn) cao nhất từng được ghi nhận ở Việt Nam từ năm 2010 là bao nhiêu %?

 
 
 
 

10. Bạn mua miếng đất sau 5 năm bán lời gấp đôi. Hỏi bạn lãi bao nhiêu % mỗi năm?

 
 
 
 

Question 1 of 10