Điều khoản sử dụng tài liệu của Easy Finteach

Quyền

– Học viên có quyền tham gia vào các khóa học miễn phí/ trả phí của EASY FINTEACH.

– Học viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do EASY FINTEACH cung cấp. Chính sách ưu đãi sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang chủ của website easyfinteach.com và các kênh thông tin khác.

– Học viên có quyền đóng góp ý kiến về EASY FINTEACH trong quá trình sử dụng, mọi kiến nghị được gửi trực tiếp qua thư, điện thoại, email. Tất cả các ý kiến, thắc mắc sẽ được phòng chăm sóc khách hàng giải đáp trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nghĩa vụ

– Học viên sẽ chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho EASY FINTEACH về những hành vi sử dụng trái phép tài khoản để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Mỗi học viên chỉ được sử dụng tài khoản của mình cho mục đích cá nhân. Nghiêm cấm chia sẻ tài khoản cho người khác dùng chung.

– Học viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của EASY FINTEACH vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của EASY FINTEACH.

– Học viên không được hành động gây mất uy tín của EASY FINTEACH dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên, tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật hoặc không có lợi cho uy tín của EASY FINTEACH.

– Nghiêm cấm mọi hành vi trích dẫn, sao chép, sửa đổi, truyền bá, phân phối, xuất bản, lưu thông… các khóa học hay tạo các công cụ tương tự như của EASY FINTEACH khi không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Đào tạo & Tư vấn quản trị Easy Solution.