THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN THANH TOÁN HỌC PHÍ

  • Số tài khoản: 1485858686
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Lê Bá Phước
  • Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
  • Nội dung thanh toán:

– Đăng ký lần đầu: Tên khóa học/ Mã đăng ký – Số điện thoại – Tên của bạn (Ví dụ: KPTDTC – 0984411122 – Nguyen Ba Phuoc)

– Đăng ký học lại Zoom: Zoom – tên viết tắt khoá học – Số điện thoại – Tên của bạn (Ví dụ: zoom – KPTDTC – 0984411122 – Nguyen Ba Phuoc)

– Đăng ký gia hạn Elearning: Gia han – Tên khóa học – SDT – Tên của bạn (Ví dụ: Gia han – KPTDTC – 0984411122 – Nguyen Ba Phuoc

Giỏ Hàng
Scroll to Top