Trắc nghiệm kiến thức Tài chính cá nhân Level 2

Phương pháp tính điểm: Trả lời đúng: 1 điểm; Trả lời sai: -1 điểm; Không trả lời: 0 điểm.

Nhập mail để nhận kết quả:

1. 4 mức độ giàu có phục vụ mục đích gì?

 
 
 
 

2. Lãi suất ngân hàng công bố ở các bản điện là lãi suất

 
 
 
 

3. Một cấu trúc tài sản bền vững gồm những nhóm nào

 
 
 
 

4. Tôi gửi ngân hàng 30 triệu, với lãi suất 20%/ năm. Hỏi nếu tôi lấy lãi nhập vào gốc thì 20 năm sau tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản?

 
 
 
 

5. Đâu là chi phí thiết yếu?

 
 
 
 

6. Khi tham gia Game tài chính. Nếu bạn KIÊN NHẪN quan sát và hành động ở “điểm cực đoan”, bạn sẽ có cơ hội?

 
 
 
 

7. Đâu là tài sản gia tăng?

 
 
 
 

8. Một khoản thu nhập thụ động phục vụ cho mục tiêu Tự do tài chính cần đáp ứng những tiêu chí nào?

 
 
 
 

9. Đâu là Thu nhập thụ động

 
 
 
 

10. Ưu điểm của đầu tư mạo hiểm

 
 
 
 

11. Đầu năm 2021 Phước mua miếng đất 1000 m2 ở Đaklak giá 500 triệu, Sau 4 năm Phước bán được 1 tỷ. Hỏi tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm là bao nhiêu?

 
 
 
 

12. Trong trường hợp Xác suất rủi ro cực thấp, nhưng mức độ rủi ro rất cao. Chúng ta có cần thiết phải tham gia bảo hiểm không?

 
 
 

13. Cùng đầu tư với số vốn 10 triệu, hỏi sau 3 năm đầu tư. Ai giàu hơn ai?

 
 
 

14. Khi mua Cổ phiếu A giá 25.000 đồng/ CP, đến 10 năm sau bán được 150.000 đồng/ CP. Hỏi tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm là

 
 
 
 

15. Vì sao cần phân bổ tài sản nhiều lớp

 
 
 
 

16. Đâu là kênh đầu tư mang lại thu nhập thụ động có đủ 3 tiêu chí: Chắc chắn, Đều đặn, Ngắn hạn

 
 
 
 

17. Đâu là rủi ro khi tham gia đầu tư

 
 
 
 

18. Khi đầu tư 3 năm lãi suất được 60%. Tính lãi suất trung bình hàng năm?

 
 
 
 

19. Đâu là tài sản có tính thanh khoản cao

 
 
 
 

20. Đâu là một phần của tài chính cá nhân

 
 
 
 

21. Tôi mua bảo hiểm loại tiết kiệm, đến 15 năm sau tôi nhận lại được số tiền là 1,5 tỷ. Giả sử mức lạm phát trung bình là 4%/ năm, hỏi số tiền của tôi tương đương với bao nhiêu ở hiện tại?

 
 
 
 

22. Đâu là kênh đầu tư giúp gia tăng tài sản

 
 
 
 

23. “Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, quan trọng bạn giữ được bao nhiêu”. Khuyên bạn điều gì?

 
 
 
 

24. Nhược điểm của đầu tư dài hạn

 
 
 
 

25. Khi đầu tư 5 năm lãi suất được 100%. Tính lãi suất trung bình hàng năm?

 
 
 
 

26. Bạn an toàn tài chính khi nào?

 
 
 
 

27. Trong Tài chính cá nhân có những nhóm chi phí nào?

 
 
 
 

28. Ưu điểm của phương pháp đầu tư tăng trưởng

 
 
 
 

29. Bạn cần đạt được mức độ giàu có nào là có thể “Không làm gì mà vẫn đủ chi phí thiết yếu?

 
 
 
 

30. Tôi gửi ngân hàng 30 triệu, với lãi suất 7%/ năm. Hỏi nếu tôi lấy lãi nhập vào gốc thì 20 năm sau tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản?

 
 
 
 

Question 1 of 30