Chính sách thù lao khi làm tiếp thị liên kết tại Easy Finteach (6 nguồn thu nhập)

Trong bài viết này Easy Finteach sẽ mô tả chi tiết chính sách thù lao khi tham gia chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate). Hiện tại khi làm tiếp thị liên kết tại Easy Finteach bạn có thể đạt được 6 nguồn thu nhập cùng lúc, được chia theo chức danh cụ thể như sau:

AF – Nhà tiếp thị liên kết

Khi bắt đầu tham gia chương trình Affiliate của Easy Finteach bạn sẽ nhận các chính sách hoa hồng của nhà tiếp thị liên kết – AF, bao gồm 3 loại: hoa hồng bán hàng, thưởng khi có khách hàng mới, thưởng doanh số tháng.

Lộ trình tăng trưởng thu nhập tại Easy Finteach

1- Hoa hồng bán hàng

Mức hoa hồng này được tính theo giá bán của sản phẩm và được trả hàng tháng. Mức hoa hồng cao nhất lên đến 41%. Cụ thể:

Sản phẩm có giá dưới 490,000 VND: Hoa hồng áp dụng là 15% giá bán.

Một số sản phẩm có giá từ 491,000 VND – 700,000 VND: Hoa hồng áp dụng là 41% giá bán. (Xem cụ thể tại mục chia sẻ trong phần mềm Affiliate)

Sản phẩm có giá từ 701,000 VND trở lên: Hoa hồng áp dụng là 15% giá bán.

2- Thưởng khi có khách hàng mới

Thưởng cho lần đầu tiên khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại Easy Finteach. Mức thưởng hiện tại là 6,900 VND/ khách hàng.

3- Thưởng doanh số tháng

Khi bạn đạt một doanh số nhất định, Easy Finteach sẽ có một khoản thưởng, cụ thể:

Đạt doanh số 50,000,000 VND/ tháng. Mức thưởng là 1 triệu đồng.

Đạt doanh số 100,000,000 VND/ tháng. Mức thưởng là 2 triệu đồng.

Đạt doanh số > 100,000,000 VND/ tháng. Mức thưởng là 3% doanh thu tháng.

SA – Chuyên gia tiếp thị

Mỗi quý Easy Finteach sẽ xét duyệt thăng/ hạ cấp 1 lần dựa theo doanh thu. Khi doanh thu quý tối thiểu 100,000,000 VND bạn sẽ được thăng cấp SA, khi là SA ngoài những hoa hồng của AF bạn có thêm (1 đến 2) hoa hồng trọn đời là hoa hồng trọn đời cho người bán hàng trực tiếp và hoa hồng trọn đời cho người giới thiệu. Đây cũng là 2 khoản thu nhập thụ động rất hấp dẫn tại Easy Finteach.

4- Hoa hồng trọn đời cho người bán hàng trực tiếp

Khi khách hàng tiếp tục mua sản phẩm mới nhưng KHÔNG thông qua mã giới thiệu của bạn, bạn vẫn nhận được hoa hồng. Mức hoa hồng này hiện tại là 3% * giá trị đơn hàng.

5- Hoa hồng trọn đời cho người giới thiệu

Để tri ân người giới thiệu bạn vào hệ thống Affiliate của Easy Finteach, và dìu dắt bạn trở thành SA. Easy Finteach có khoản thưởng 3% * giá trị đơn hàng cho “người giới thiệu”.

VD: Bình giới thiệu An vào làm tiếp thị liên kết tại Easy Finteach. Trong một lần lướt facebook Nhé nhìn thấy link tiếp thị liên kết của An về 1 khóa học miễn phí, sau khi học xong Nhé quyết định đăng ký khóa học “Khai phóng tư duy tài chính 2 – Để tự do tài chính với 50k mỗi ngày” và thanh toán học phí 9,9 triệu/ năm vào ngày thứ 15 sau khi nhấn link miễn phí trên. Khi đó: An sẽ nhận hoa hồng là 15% * 9,900,000 VND =  1,485,000 VND.

6 tháng sau Nhé học hay quá nên tiếp tục đăng ký khóa học “Khai phóng tư duy tài chính 1 – Để có cả tiền lẫn của” với học phí 9,9 triệu/ năm. Tuy nhiên, do đã hết 30 ngày hệ thống lưu người giới thiệu nên An không nhận được 15% hoa hồng bán hàng. Tuy nhiên, do An đã thăng cấp SA nên:

 • An nhận “Hoa hồng trọn đời cho người bán hàng trực tiếp”: 3% * 9,900,000 VND = 297,000 VND.
 • Bình nhận “Hoa hồng trọn đời cho người giới thiệu”: 3% * 9,900,000 VND = 297,000 VND.

AM – Đại sứ

Mỗi năm Easy Finteach sẽ xét duyệt thăng cấp 1 lần dựa theo doanh thu. Khi doanh thu năm tối thiểu 500,000,000 VND bạn sẽ được thăng cấp AM, khi là AM ngoài những hoa hồng của AF, SA bạn có thêm khoảng lương hưu.

6- Lương hưu

Lương hưu là một khoản tiền thưởng trị giá 75,000,000 VND cho năm bạn đạt danh hiệu AM. Số tiền sẽ được cộng vào tài khoản tại các năm kế tiếp, khoảng lương hưu này sẽ được chi trả lần lượt như sau: 50% vào năm T+3, 25% vào năm T+4, 25% vào năm T+5.

Ví dụ 1:

Bạn An trong 3 tháng có được doanh thu lần lượt như sau:

 1. Tháng 1 bán được 1 sản phẩm giá  490,000 VND, có 1 khách hàng mới.
 2. Tháng 2 bán được 1 sản phẩm 490,000 VND, 2 sản phẩm 700,000 VND và 1 sản phẩm 10,000,000 VND, có 2 khách hàng mới.
 3. Tháng 3 bán được 1 sản phẩm giá 99,000,000 VND. 2 khách hàng đăng ký 20,000,000 VND, nhưng không qua mã giới thiệu của An, do đây là khách hàng cũ mua lại nên An không có thêm khách hàng mới.

Vậy thu nhập của bạn An như sau:

Tháng 1: 41% x 490,000 + 6,900 = 207,800 VND

Tháng 2: 15% x 490,000 + 41% x 2 x 700,000 + 15% x 10,000,000 + 2 x 6,900 = 2,161,300 VND

Tháng 3: 15% x 99,000,000 + 3% x 20,000,000 = 15,450,000 VND

Ví dụ 2: Trong năm 2023 bạn An đạt doanh thu năm là 501,000,000 VND. Vậy ngoài phần hoa hồng và thưởng đã nhận, An được nhận thêm lương hưu là 75,000,000 VND, số lương hưu này sẽ được trả như sau:

Năm 2026: An nhận 37,500,000 VND

Năm 2027: An nhận 18,750,000 VND

Năm 2028: An nhận 18,750,000 VND

Tương tự, nếu năm 2024 và 2025 An vẫn đạt doanh thu là 500,000,000 VND/ năm thì lương hưu được tính như sau:

Năm 2026: An nhận 37,500,000 VND

Năm 2027: An nhận 18,750,000 + 37,500,000 = 56,250,000 VND

Năm 2028: An nhận 18,750,000 + 18,750,000 + 37,500,000 = 75,000,000 VND

(*) Phần lương hưu này sẽ được chia đều trong 12 tháng và trả dần vào cuối tháng.

Một số lưu ý

 • Chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate) tại Easy Finteach hệ thống sẽ lưu Cookie (link giới thiệu) trong 30 ngày. Do đó, nếu bạn gửi link cho khách hàng mà họ mua hàng vào ngày thứ 31 hệ thống sẽ không tính doanh số cho bạn. Bạn lưu ý chăm sóc để khách hàng sớm hoàn thành thanh toán.
 • Định nghĩa về sản phẩm: Sản phẩm là các khoá học của Easy Finteach, trò chơi Ventures hoặc các sản phẩm khác do Easy Finteach cung cấp.
 • Định nghĩa về khách hàng mới: Khách hàng được coi là khách hàng mới khi thực hiện đặt đơn hàng lần đầu tiên tại Easy Finteach. Khách hàng mới sẽ chỉ được tính cho duy nhất 1 tài khoản giới thiệu.
 • Số tiền rút tối thiểu 500,000 đồng, số tiền rút tối đa từ tài khoản 10,000,000 VND/ lần. Thời gian thanh toán vào ngày 5 và 20 của tháng.
 • Điều kiện để nhận thu nhập: Tại thời điểm nhận thưởng tài khoản của nhà tiếp thị liên kết ở trạng thái hoạt động bình thường, không vi phạm các quy định dẫn đến tài khoản bị khóa.
 • Điều kiện để nhận lương hưu: Tại thời điểm nhận thưởng tài khoản của nhà tiếp thị liên kết ở trạng thái hoạt động bình thường, không vi phạm các quy định dẫn đến tài khoản bị khóa và thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

+ Mỗi quý phải có phát sinh đơn hàng.

+ Trường hợp tài khoản nhà tiếp thị liên kết không phát sinh đơn hàng trong quý thì tài khoản sẽ được nhận lương hưu khi phát sinh đơn hàng. Tiền lương hưu sẽ là tiền cộng dồn của những tháng chưa được nhận trước đó.

Khi cần tìm hiểu thêm bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Có 2 bình luận

 1. Hoàng Thanh nói rằng:

  Easy cho em hỏi lại một chút với:
  1. Chức danh SA dựa vào kết quả quý liền trước đó và nếu ko đạt thì có thể bị hạ cấp, còn chức danh AM thì dựa vào kết quả của năm liền trước và đã lên rồi thì ko bị hạ đúng không?
  2. Nếu KH đã từng mua hàng dưới mã giới thiệu của 1 nhà tiếp thị, sau đó 3 tháng sau họ tự phát sinh đơn hàng bằng cách tự nhập địa chỉ web vào thì doanh số có được tính cho nhà tiếp thị liên kết như ở trong ví dụ 1 (phần lương hưu) hay không?
  3. Easy Finteach có chính sách thưởng cho AM ra đơn hàng sớm không?

  • Nguyễn Bá Phước - EFC nói rằng:

   1. Chức danh SA dựa vào kết quả quý liền trước đó và nếu ko đạt thì có thể bị hạ cấp, còn chức danh AM thì dựa vào kết quả của năm liền trước và đã lên rồi thì ko bị hạ đúng không?
   => Này đúng rồi Thanh, SA xét theo Quý, AM xét theo năm. Do đó, nếu đã lên AM thì cả năm sẽ theo chính sách AM.
   2. Nếu KH đã từng mua hàng dưới mã giới thiệu của 1 nhà tiếp thị, sau đó 3 tháng sau họ tự phát sinh đơn hàng bằng cách tự nhập địa chỉ web vào thì doanh số có được tính cho nhà tiếp thị liên kết như ở trong ví dụ 1 (phần lương hưu) hay không?
   => Doanh số này không được tính vào doanh thu năm đó (tức là không được tính cho nhà tiếp thị liên kết) mà chỉ được hưởng 3% Hoa hồng trọn đời (nếu nhà tiếp thị đang là SA hoặc AM).
   3. Easy Finteach có chính sách thưởng cho AM ra đơn hàng sớm không?
   => Chính sách thưởng cho AF, SA, AM không thuộc chính sách chung này, mà sẽ có chính sách theo chương trình đột xuất từng thời điểm khác nhau.
   Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *